Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Center for International Education of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

About us

КПІ ім.Ігоря Сікорського КПІ ім.Ігоря Сікорського КПІ ім.Ігоря Сікорського
© 2023 National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”